ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว l เชียงราย

ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว l เชียงราย

ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว l เชียงราย

ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว l เชียงราย

ประเภท : ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ l ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

ประวัติความเป็นมา l ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

ผ้าปักด้วยมือ เป็นภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านมาเป็นเวลานานนับหลายสิบปี เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือประณีตใช้ความอดทน ลายปักทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า ปัจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ้าปักเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า และของใช้เพื่อให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดเป็นสินค้า ที่สามารถสร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มผลิตผ้าปักด้วยมือ

กระบวนการขั้นตอนการผลิต l ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

1. ออกแบบลวดลายและสีของผ้าปัก
2. ปักตามแบบที่ต้องการ
3. นำผ้าปักด้วยมือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ กระเป๋าใส่โทรศัพท์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ l ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

1. เป็นงานที่ถ่ายทอด จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2. เป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนสูง
3. มีความประณีต
4. สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

ปริมาณการผลิต l ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

ผ้าถุง 3 ชิ้น/เดือน , ผ้าปักเส้นกลาง 100 ชิ้น/เดือน 3. ผ้าปักชิ้นเล็ก 1,000 ชิ้น/เดือน 4. กระเป๋าโทรศัพท์ 500 ชิ้น/เดือน 5. กระเป๋าใส่สตางค์ 500 ชิ้น/เดือน
ราคา
ผ้าถุง 2,500 บาท/ชิ้น ผ้าปักเส้นกลาง 250 บาท/ชิ้น ผ้าปักชิ้นเล็ก 50บาท/ชิ้น กระเป๋าโทรศัพท์ 50 บาท/ชิ้น กระเป๋าใส่สตางค์ 50-200 บาท/ชิ้น

สถานที่จำหน่าย l ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

– 109 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 053667715 053 667719 01-5689385

สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

109 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผ้าปักด้วยมือ : ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว l เชียงราย

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie